แกลลอรี่ศัลยกรรมตัดถุงใต้ตา BYDRFORN

ตัดถุงใต้ตา

เย็บเอ็นตาป้องกันตาเเบะ และแก้ไขปัญหาตาล่างแบะออก

ตัดถุงใต้ตาแผลใน

ตัดถุงใต้ตาแก้ไขปิดร่องน้ำตา

ตัดถุงใต้ตา + เติมเต็มใต้ตา เทคนิค Lift & Fill