แกลลอรี่ศัลยกรรมยกคิ้ว BYDRFORN

ยกคิ้วแผลบน

ยกคิ้วแผลล่าง

ยกคิ้วแผลใน

ยกคิ้วแผลไรผม