หน้าหลัก / บทความทั้งหมด / ชั้นตาสูงเเก้ไขได้อย่างไร

ชั้นตาสูงแก้ไขได้อย่างไร ?

ใครที่ทำตาสองชั้นแล้วมีปัญหาชั้นตาสูงเกินไปชั้นตาใหญ่เกินไปเป็นปัญหาที่พบบ่อยมากและเป็นปัญหาที่แก้ยากสาเหตุที่ปัญหานี้พบได้บ่อยเกิดจากความไม่เข้าใจในหลักการที่ถูกต้องในการทำตาสองชั้นความไม่เข้าใจนี้เกิดจากทั้งผู้ที่เข้ารับการผ่าตัดซึ่งมักจะมีความต้องการชั้นตาสูงหนา ใหญ่ๆโดยไม่ทราบถึงข้อจำกัดทางกายวิภาคของตัวเอง อีกส่วนหนึ่งคือแพทย์ก็ไม่เข้าใจเช่นกันเรื่องของหลักการทำตาสองชั้น ปัญหาที่ตามมาของการทำชั้นตาสูงเกินไปนอกจากจะดูไม่สวยแล้วในบางคนอาจจะมีอาการชั้นตาดูบวมรอนานเท่าไรก็ไม่ยุบมีอาการตาปรือลืมตาได้ไม่เต็มที่ตาลึกตาโหลดูโทรมและดูมีอายุ วิธีการแก้ปัญหาชั้นตาสูงเป็นเรื่องที่เข้าใจได้ยากบางคนแก้แล้วมีแผลเป็น 2 แผลก็คือแผลใหม่และแผลเดิมบางคนแก้แล้วมีแผลเดียว

การแก้ไขชั้นตาสูงมีจุดที่ต้องพิจารณาอยู่ 3 จุดดังนี้

✅  ความสูงที่เหมาะสมในการเย็บยึดชั้นตาควรมีความสูงที่เหมาะสมในแต่ละคนจะดูตามความสูงของกระดูกอ่อนเปลือกตาหรือ tarsal plate ของคนคนนั้นเพราะจุดที่เหมาะสมจะอยู่ที่ขอบบนของกระดูกอ่อนเปลือกตา

✅  แผลเป็นหรือจุดยึดที่ทำมาครั้งก่อนที่สูงเกินไปจุดนั้นอยู่ห่างจากแนวแผลที่จะลงใหม่แค่ไหน

✅  หนังตาที่มีอยู่ในปัจจุบันมีความหย่อนมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับหนังตาส่วนเกินของแต่ละคน

      วิธีการประเมินคือดูว่าระยะห่างระหว่างแนวแผลเป็นเก่าถึงแนวแผลที่จะลงใหม่ห่างกันแค่ไหนและตรวจดูว่าถ้าตัดหนังตาระหว่าง 2 แนวนี้ออกจะหลับตาได้สนิทหรือไม่ถ้ายังหลับตาสนิทก็สามารถตัดหนังตาออกได้และแผลเป็นก็จะมีแผลเดียวแต่ถ้าไม่สามารถตัดออกได้ก็เลี่ยงไม่ได้ที่จะมีแผลเป็น 2 แผล เมื่อประเมินได้แล้วก็จะเป็นขั้นตอนของการแก้ไข

หลักการสำคัญอยู่ 3 อย่างคือ

✅  การเลาะแนวยึดชั้นตาเดิมออก

✅. การสร้างแนวยึดชั้นตาขึ้นใหม่ที่ต่ำกว่าเดิม

✅. การป้องกันการติดกลับไปใหม่ของแนวยึดชั้นตา

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการผ่าตัดที่ BYDRFORN

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง