4 ต้นเหตุชั้นตาไม่เท่ากัน

💡 สาเหตุที่ 1 
    จุดยึดชั้นตาไม่เท่ากัน สาเหตุนี้เป็นเรื่องตรงไปตรงมาจุดยึดชั้นตาตามธรรมชาติเกิดจากการยึดติดกันของโครงสร้าง 3 อย่างก็คือกล้ามเนื้อที่ใช้เปิดตา หนังตาและขอบบนของกระดูกอ่อนเปลือกตา ถ้าจุดที่เกิดการยึดติดกันสูงไม่เท่ากันชั้นตาสองข้างก็สูงไม่เท่ากัน

✍  วิธีแก้ไข
    คือไปเย็บจุดยึดชั้นตาข้างที่ต่ำกว่าให้ขึ้นมาสูงเท่ากับอีกข้าง ถามว่าเย็บผ้าที่สูงกว่าให้ลงมาเท่าค่าที่ต่ำกว่าได้ไหมก็สามารถทำได้ค่ะ แต่ทำยากกว่าและก็ไม่ค่อยมีใครอยากทำให้ชั้นตาเล็กลงเท่าไหร่

💡 สาเหตุที่ 2
     หนังตาหย่อนไม่เท่ากัน ในคนที่เริ่มมีอาการหนังตาหย่อน ก็คือหนังตาที่อยู่เหนือจุดยึดชั้นตาหย่อนลงมา ถ้าสองข้างหย่อนไม่เท่ากันก็จะลงมาคลุมจุดชั้นตาไม่เท่ากันข้างที่หย่อนมากกว่าก็จะเห็นชั้นตาเล็กกว่า

✍  วิธีแก้ไข 
     คือต้องมีการตัดหนังตาออก ข้างที่หย่อนมากกว่าก็ต้องตัดมากกว่า ข้างที่หย่อนน้อยกว่าก็ตัดน้อยกว่า

💡 สาเหตุที่ 3 
     มีอาการหนังตาตก ตาปรือ หรือบางคนก็เรียกว่ากล้ามเนื้อตาอ่อนแรง คนที่มีอาการหนังตาตกจะเปิดตาได้น้อยกว่าปกติ แต่ถ้าเป็นแค่ข้างเดียว เมื่อลืมตาจะพบว่าชั้นตาของข้างที่มีอาการหนังตาตก(ข้างที่มีอาการกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง) จะใหญ่กว่า และจะมีการเลิกคิ้วช่วยการมองเห็น คิ้วจึงสูงกว่าอีกข้างที่ตาไม่ตกด้วย

✍  วิธีแก้ไข
     คือการผ่าตัดแก้ไขหนังตาตก หรือบางคนก็เรียกว่าแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง / รักษาตาปรือ ซึ่งขอบอกไว้เลยนะว่าปัญหานี้แก้ยากมาก ไม่ได้ยากที่วิธีการผ่าตัดนะคะ แต่ยากในการทำให้สองข้างเท่ากัน เพราะกล้ามเนื้อที่ใช้เปิดตามันมีความยืดหยุ่น การแก้หนังตาตกที่สองข้างตกไม่เท่ากันจึงต้องอาศัยประสบการณ์และความแม่นยำในการผ่าตัดและไม่ใช้เวลาในการผ่าตัดนานเกินไป เพราะเมื่อทำนานเกินไปจะยิ่งบวมและจะทำยากมากขึ้นเรื่อยๆ

💡 สาเหตุที่ 4
    ระดับคิ้วไม่เท่ากัน เรื่องคิ้วไม่เท่ากันเป็นสิ่งที่ถูกมองข้ามเยอะมาก ทั้งตัวคนไข้ก็มองข้าม แพทย์บางท่านก็มองข้าม มัวแต่ไปมองอยู่ที่หนังตาไม่สนใจคิ้วกันเลย ในคนที่คิ้วตก หนังตาที่อยู่เหนือจุดยึดชั้นตาก็จะหย่อนลงมาด้วย ทำให้เห็นชั้นตาเล็กลง และคิ้วก็อาจจะตกลงมาไม่เท่ากันก็ได้ทำให้เห็นชั้นตาไม่เท่ากัน อีกกรณี คือระดับคิ้วมีผลต่อความสูงของชั้นตา คิ้วที่ไม่เท่ากันทำให้ชั้นตาไม่เท่ากันได้ และปัญหาคิ้วไม่เท่ากันมักถูกมองข้ามทั้งจากความละเลย และเป็นปัญหาที่ถูกอะไรบางอย่างซ่อนไว้คือ การแต่งหน้า เช่น การกันคิ้วเขียนคิ้ว,สักคิ้ว สิ่งเหล่านี้จะบดบังระดับคิ้วที่แท้จริงทำให้ประเมินผิดพลาด เมื่อประเมินผิดพลาดก็ทำผิดจุดสุดท้ายก็ไม่เท่ากัน

สาเหตุคิ้วไม่เท่ากันเกิดขึ้นได้อย่างไร ? 
👉  การเลิกคิ้ว อาจจะเป็นความปกติแต่กำเนิด หรือมีภาวะกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงแอบแฝงอยู่
👉  ใบหน้าที่ไม่สมมาตรกัน เริ่มต้นจากโครงกระดูกเบ้าตาและใบหน้า
👉  การฉีดยาคลายกล้ามเนื้อเพื่อลดริ้วรอยบนใบหน้าส่วนบน มีผลทำให้คิ้วตกมากขึ้นได้ หรือบางรายอาจจะมีปัญหาคิ้วที่ไม่เท่ากันหลังฉีด

✍  วิธีแก้ไข
    ✅  หากได้รับการแก้ไขกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ชั้นตาจะใกล้เคียงกัน และคิ้วก็อาจจะกลับมาอยู่ในระยะที่ใกล้กันมากขึ้น

    ✅  หากปัญหาไม่ได้เกิดจากกล้ามเนื้อตาอ่อนแรง ก็ต้องหาสาเหตุ ถ้าเป็นจากการฉีดยาคลายกล้ามเนื้อลดริ้วรอยบนใบหน้า ต้องรอให้ยาหมดฤทธิ์และประเมินกันอีกครั้ง

    ✅  หากปัญหาคิ้วไม่เท่ากัน เกิดจากกายภาพของคิ้ว ก็จะมีวิธีการผ่าตัดที่ปรับให้คิ้วอยู่ในตำแหน่งที่ใกล้เคียงหรือเท่ากันก่อน จึงมาทำตาสองชั้น/หรือแก้ไขชั้นตาที่เคยทำมาแล้ว

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง