โรคต้อกระจก (Cataract)

โรคต้อกระจก (Cataract)
________________________________________
คือ ภาวะที่เลนส์ตาเกิดความขุ่นมัว ส่งผลให้แสงเข้าไปในดวงตาน้อยลง จอประสาทตารับภาพได้ไม่ชัดเจน การมองเห็นลดลงเรื่อย ๆ หากปล่อยทิ้งไว้จนเกิดความรุนแรงอาจทำให้มองไม่เห็นได้ในที่สุด

อาการต้อกระจก

✅ ตาจะค่อย ๆ มัวลงอย่างช้า ๆ
✅ ตามัวเหมือนมีหมอกหรือฝ้าบัง
✅ เห็นภาพซ้อน
✅ เห็นแสงไฟกระจาย
✅ มองภาพเป็นสีเหลือง

รักษาต้อกระจก

ปัจจุบันการรักษาต้อกระจกทำได้ด้วยการผ่าตัดสลายต้อกระจกด้วยคลื่นความถี่สูง โดยการใช้คลื่นอัลตราซาวด์เข้าไปสลายเพื่อนำเลนส์ตาที่ขุ่นหรือที่เรียกกันว่าลอกต้อออกมา จากนั้นจึงใส่เลนส์ตาเทียมเข้าไปแทนที่ ซึ่งวิธีนี้ใช้เวลาผ่าตัดเพียงไม่นาน ประมาณ 15 – 30 นาที แผลผ่าตัดมีขนาดเล็กเพียง 3 – 5 มิลลิเมตร ลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัด ผู้ป่วยจึงกลับไปใช้ชีวิตตามปกติได้ทันที หลังจากลอกต้อกระจกอาจต้องใช้เลนส์สัมผัสหรือใส่แว่นตา โดยแพทย์เฉพาะทางจะเป็นผู้พิจารณาการผ่าตัดรักษาตามอาการของผู้ป่วยเป็นสำคัญ

ดูแลหลังผ่าตัดต้อกระจก

✅  สวมที่ครอบตาจนกว่าแพทย์จะให้เอาออก
✅  ใช้ยาหยอดตาตามที่แพทย์สั่ง
✅  ระวังการโดนลม ฝุ่น และแสงจ้า
✅  อย่าให้ดวงตาโดนน้ำ
✅  ห้ามขยี้ตา
✅  เลี่ยงกิจกรรมที่กระทบกระเทือนดวงตาตามคำแนะนำของแพทย์

รายละเอียดการผ่าตัด OPERATION INFORMATION

Reviews